Onze filosofie

Ontwikkeling van imkers

Net als bij andere beroepen en hobby's ben je er als bijenhouder niet als je de cursus Bijenhouden voor beginners hebt gevolgd. Als je met succes bijen wilt houden, moet je zorgen dat je bijblijft. Dat kan door cursussen te volgen zoals, Vervolgcursus Bijenhouden, Drachtplanten, Bestuiving, Koninginneteelt en Korfvlechten. Ook het deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten van de vereniging helpen daarbij. De vereniging organiseert daarvoor inleidingen over interessante onderwerpen en bezoeken aan imkers om de eigen imkerpraktijken te verbeteren.

Bijenstal Landerij De Park

De bijenstal van Landerij De Park uit Elst

Historie

50 jaar bijenvereniging

Bijenvereniging "Over Betuwe" 1948 - 1998

Bovenstaande foto is gemaakt bij het 50 jarig bestaan van Bijenvereniging Over Betuwe.
In 2018 bestaat onze vereniging dus 70 jaar!

Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de vereniging op zaterdag 24 maart 2018 ’s middags een bijeenkomst voor leden, gastleden, hun partners en genodigden. Nader bericht volgt.

Mochten er mensen zijn die één of meerdere personen herkennen, zou u ons dat willen laten weten?Ons doel

Het verbeteren van de omstandigheden om bijen te houden.

Een van de belangrijkste voorwaarden om met succes bijen te kunnen houden, is te zorgen voor voldoende bloeiende planten door het jaar heen. Bijen kunnen daar nectar en stuifmeel verzamelen. Om dat te realiseren krijgt het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de dracht in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe veel aandacht. De imkervereniging overlegt regelmatig met de gemeenten, met de waterschappen en andere beheerders, over het openbaar groen. Dat is belangrijk, omdat de meeste imkers in het gebied een klein aantal bijenvolken heeft en niet met de bijen reist naar de drachtgebieden zoals fruit, koolzaad, linde en heide.

Veel imkers kunnen hun bijen niet thuis plaatsen. Zij zijn dus aangewezen op een plek bij hun in de buurt. De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hebben een aantal terreinen in de gemeenten aangewezen, waar in overleg het gehele jaar bijen geplaatst mogen worden.

Bijengezondheid

Aandacht hebben voor bijengezondheid in het algemeen

Sinds eind 2021 is binnen de Imkervereniging Oost-Betuwe een commissie bijengezondheid opgericht. Er is gekozen voor een commissie bestaande uit 3 personen in plaats van één coördinator. De commissie heeft tot taak aandacht te hebben voor bijengezondheid in het algemeen en dit te agenderen binnen de imkervereniging. Daarnaast is de commissie beschikbaar voor de individuele leden van de vereniging bij vragen rondom bijengezondheid of om mee te denken en advies te geven bij vragen en\of vermoedens van bijenziekten. Het stellen van een diagnose is in een aantal gevallen een lastige kwestie die vraagt om specifieke kennis en onderzoeksapparatuur. In deze situatie zal de commissie de imker verwijzen naar personen en organisaties waar de diagnose wel gesteld kan worden. Wanneer een imker een beroep doet op de commissie zullen in uitgangspunt 2 leden ter plaatse een bezoek brengen. Ze zullen vanuit een oogpunt van hygiëne beschermende kleding dragen.
Voor meer informatie over deze commissie klik hier voor een compleet overzicht van de werkwijze van de commissie bijengezondheid, de samenstelling, de werkwijze en de taken voor de vereniging.

Inventaris

Inventarislijst Imkervereniging Oost-Betuwe

Dit is de lijst van de verenigingsmaterialen. Eén telefoontje of mail en spullen kunnen worden opgehaald om te worden gebruikt bij markten, demonstraties, voorlichting etc.

De lijst omvat o.a. platen ABTB, Spandoeken, Banners, Watergekoelde kunstraatpers, Educatie bijenkast en observatiekasten.
Voor de volledige lijst met contactpersoon klik hier

De vereniging

Wie zijn wij?

Imkervereniging Oost-Betuwe is een onderdeel van Imkers Nederland. Wij zijn een vereniging van imkers in de oostelijke betuwe. De meeste leden zijn woonachtig in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe.De vereniging heeft veel actieve en betrokken leden.

Ons bestuur

Ons bestuur heeft als voorzitter Adriaan van Egmond, als secretaris Willem Verstijnen en als penningmeester Theo Rasing.
Voor een overzicht van functies in onze vereniging klik hier.

Leuke bijenspreuken.

 • Het bijtje, zo teer en klein, heeft een angel vol venijn.

 • Als de bijen naar huis toe vluchten, zit er regen aan de luchten.

 • Lief bijtje zei de bij wil je met mij vrije, wacht even zei de bij ik ben zo bij je.

  Toon Hermans
 • 't Wordt allengs stil,
  Nachtlijker, kil,
  De hei slaapt, ligt verlaten;
  't Bijengezin
  Zwoegt binnenin,
  't Is druk in alle straten.

  Van Brero
 • Gaat de zeis in het graan, een nieuw bijenjaar breekt aan.

1 2

Enkele foto's

Beginnerscursus 2016-17

Beginnerscursus 2016-17.

Bijenstal De Veldschuur

De bijenstal van Stichting Lingewaard Natuurlijk de Veldschuur in Bemmel