• Leden van de beginnerscursus bekijken de vliegplank

  • Inspectie van een raam

  • De koningin! die mooie slanke met het lange achterlijf

Wanneer start er een cursus?

Deze cursus start bij voldoende deelname meestal in oktober/november met de theorie in de wintermaanden.

In de cursus Basiscursus worden de deelnemers in 8 theoriebijeenkomsten en 10 praktijkbijeenkomsten opgeleid tot het zelfstandig houden van bijen.

Theorie en praktijk?

De theorie wordt gegeven op een centrale plaats voor de deelnemers. De praktijklessen wordt gegeven op de plaats waar de bijenvolken op dat moment staan, bijvoorbeeld bij het fruit, de linde of op de heide.

Wat krijg je ervoor?

De cursus wordt afgesloten met en een theorie- en een praktijkexamen. De geslaagden ontvangen een diploma.