• 28 augustus

  2018


Bijenhouden voor beginners

Zelf je eigen bijenvolk verzorgen, imker worden?
Dat kan met een cursus Bijenhouden voor Beginners.

Op 5 oktober 2018 organiseert Imkersvereniging Oost-Betuwe een informatieavond voor degenen die geïnteresseerd zijn in de cursus Bijenhouden voor Beginners.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Veldschuur, Sportlaan 1K, 6681 CD in Bemmel.
Imkervereniging Oost-Betuwe organiseert bij voldoende belangstelling in 2018 – 2019 de cursus Bijenhouden voor Beginners.
Graag aanmelden via domusadriani@kpnmail.nl.

 • 28 april

  2018


Cursus Bijenhouden voor Gevorderden.

Dit jaar is er weer een cursusjaar voor de cursus Bijenhouden voor Gevorderden. Voor een aantal het derde jaar, voor anderen het tweede of eerste jaar. En wellicht sluiten zich weer deelnemers aan.
Dit jaar starten we op zaterdag 28 april om 09.00 uur in Kesteren bij Johannis Vogelaar, Nedereindsestraat 20, 4041 XG in Kesteren, 0488 442850.
Er zijn dit jaar weer vijf bijeenkomsten waaronder één theoriebijeenkomst over koninginnenteelt en één praktijkbijeenkomst over koninginnenteelt. Daarna volgen nog drie bijeenkomsten waarvan de deelnemers gezamenlijk de inhoud van tweeënhalve bijeenkomst mogen bepalen. Verder: Elk cursusjaar kost 50 euro. De organisatie is in handen van Johannis Vogelaar.
Als je interesse hebt kun je je aanmelden bij Johannis Vogelaar: Bij-en-Johannis@hotmail.com .
Wellicht kun je ook al nadenken over de onderwerpen die jij belangrijk vindt.

De deelnemers maakten in 2017 een overzicht van de dracht rond hun bijenstand.
Op 31 maart werden de resultaten besproken.

 • 26 april

  2018

  13.00 uur


Adriaan van Egmond zojuist geridderd

Het moest tot een paar uur geleden nog geheim blijven, want Adriaan mocht er geen lucht van krijgen. Zojuist is onze voorzitter, Adriaan van Egmond, in de Gemeente Elst, geridderd voor zijn grote verdiensten als voorzitter van het Elster Mannenkoor en zijn jarenlange bijdrage aan de Imkerij o.a. als voorzitter van onze vereniging. Het was een mooie plechtigheid en Adriaan was aangenaam verrast. Mocht je Adriaan hier mee willen feliciteren doe het dan vooral. Daarmee onderstreep je ook de waarde die deze riddering heeft als blijk van waardering voor zijn inspanningen voor onze vereniging.

 • 22 april

  2018


Bijenboom geplant

Op 22 april 2018 werd er bijenboom, Tetradium daniellii, geplant op een van de percelen aan de Plakstraat in Bemmel. De percelen waren kort daarvoor ingezaaid met kruidenmengsels en akkerrandenmengsels. De boom werd door imkervereniging Oost-Betuwe aangeboden aan Stichting Lingewaard Natuurlijk. Dit in verband met het 70 jarig bestaan van imkervereniging. Daarnaast werd er voorlichting geven voor de imkervereniging over de honingbij, door Joop Dahm over de rode metselbij en Stichting Lingewaard Natuurlijk over het behoud van insecten o.a. door het inzaaien van bloemen.

 • 24 maart

  2018


Viering 70-jarig bestaan Imkervereniging Oost- Betuwe.

Op 24 maart hebben wij het 70-jarig bestaan gevierd van onze imkervereniging. Met een geweldig succes en een goede sfeer, zo blijkt uit de vele reacties. Wij mogen met enige trots kijken naar onze vereniging die dit met gezamenlijke inspanningen van veel leden en partners heeft gepresteerd.
Daarom nogmaals hartelijk dank aan de sprekers, degenen die het symposium hebben voorbereid en hebben meegeholpen, degenen die koek of cake of iets anders bereid hebben en iedereen die er gewoon was, want ook dat is belangrijk.

Naar de jubileum pagina
 • 22 maart

  2018


Kennismaken met de honingbij

Rogier Schmitz van de afdeling Groenvoorziening van de gemeente Lingewaard ontving onlangs het getuigschrift van de cursus ‘Kennismaken met de honingbij’.

Oud en nieuw; de agenda


• Op 5 april 2019. Thema avond: Zwermen, lokkorven en lokkasten.

• Op 7 maart 2019 in het Dijkmagazijn, Bemmel. Thema: Imkermethode, een imker aan het woord.

• Op 8 februari 2019 in het Dijkmagazijn, Bemmel. Gezamenlijk bespreken van praktijkcasussen die door de leden worden ingebracht

• Op 11 januari 2019 in De Veldschuur, Bemmel. Nieuwjaarsbijeenkomst. Een gezellige gezamenlijke start van het nieuwe jaar . De avond zal inhoudelijk worden gevuld met bijdragen van de leden. Wie graag wat wil vertellen en delen krijgt de ruimte dit te doen. Heb je foto's, filmpjes of andere informatie meld dit dan bij Willem Verstijnen Hij kan dat verwerken tot een powerpoint.

• Op 7 december 2018 in het Dijkmagazijn, Bemmel. Thema avond: Uitwisseling ervaringen en bijzonderheden van het afgelopen imkerseizoen.

• Op 2 november 2018 is de Jaarvergadering in het Dijkmagazijn, Waaldijk 4, Bemmel.

• Op 5 oktober 2018 organiseert Imkersvereniging Oost-Betuwe een informatieavond voor degenen die geïnteresseerd zijn in de cursus Bijenhouden voor Beginners. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Veldschuur, Sportlaan 1K, 6681 CD in Bemmel. Graag aanmelden via domusadriani@kpnmail.nl.

• Op zaterdag 25 augustus vieren we feest omdat we als Imkervereniging dit jaar 70 jaar bestaan.
Dit feest is voor leden en hun partners.

• U kunt zich weer inschrijven voor een nieuwe cursus beginnerscursus!

• Op de pagina over zwermen staat hoe u snel een van onze imkers kunt bereiken.

Dit gedeelte heeft nog geen bestemming, maar kan iedere invulling krijgen.