demo varroabestrijding

Demo varroabestrijding in korf en kast, winterbehandeling

Bijenteelt voor gevorderden?

Deze cursus bouwt verdiepend en verbredend voort op de basiscursus bijenhouden.

De cursus beoogt imkers inzicht te geven in alle aspecten van het bijenhouden en de winning en verwerking van bijenproducten.

Wat houdt dat in?

De cursus legt het accent op de theoretische kennis, maar kent ook een substantieel praktijkgedeelte, waarin bijzondere teelt- en productiemethoden aan de hand van de praktijk zullen worden aangeleerd. De onderwerpen van het praktijkgedeelte worden gekozen in overleg met de cursisten.

De lessen zijn op de praktijk georiënteerd en vraaggestuurd. De cursus bestaat uit circa 20 bijeenkomsten.

Wat is het resultaat?

• Zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken.

• De conditie en de kwaliteit van een bijenvolk te beoordelen.

• De eigenschappen van een volk vast te stellen.

• De noodzakelijk teelttechnische maatregelen te nemen en de meest voorkomende bedrijfsmethoden toe te passen.

• Een vorm van selectie en koninginnenteelt toe te passen.

• Preventieve en curatieve maatregelen ten aanzien van bijengezondheid te nemen en advies in te winnen.

• Het drachtgebied in de omgeving te kennen en op basis daarvan een jaarplan op te stellen voor het bijenvolk.

• De kwaliteit van de bijenweide te verbeteren.

• Volken te prepareren voor een dracht.

• Diverse producten uit de imkerij te winnen en te verwerken.

• Het vakmanschap ten aanzien van het bijenhouden te verbreden en te verdiepen.

Toelatingseisen

Een afgeronde basiscursus of gelijkwaardig en minimaal een jaar lang zelfstandige praktische ervaring met ten minste drie bijenvolken.